ad-1

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1000 từ vựng tiếng Anh được

ภาษาเยอรมัน Deutsch
1000 Most Common English WordsTHE BEST ONLINE WORD GAMES

 Most Common Words in English (1-1000)


                  1000 Most Common Words in English                http://www.takeor.com/word%20game/1-1000/1-100.html
                               
http://www.takeor.com/crossword/1-1000/crossword%201-50.html

Test your vocabulary Test your vocabulary


                                                                                

1000 từ vựng tiếng Anh được

        Trong một thế giới ngày càng liên kết rộng rãi, nắm vững tiếng Anh là một lợi thế lớn trong nhiều công việc. Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong kinh doanh quốc tế. Học tiếng Anh sẽ giúp bạn giao thiệp được với rất nhiều người trên thế giới. Tiếng Anh là một ngôn ngữ khá dễ học. Chỉ cần một chút luyện tập, bạn sẽ có khả năng giao tiếp trong hầu hết các tình huống hàng ngày.